ĽUDSKÉ PRÁVA

10 zásad (prerozprávané pre deti)

 • "SME DETI SVETA. NIE JE DOLEŽITÉ, KTO SÚ NAŠI RODIČIA, KDE BÝVAM ALEBO V ČO VERÍM. SPRÁVAJTE SA K NÁM AKO K SEBEROVNÝM. ZASLÚŽIME SI TO NAJLEPŠIE, ČO SVET POSKYTUJE"
 • "CHRÁŇTE NÁS, ABY SME MOHLI VYRASTAŤ SLOBODNE A DOSTOJNE."
 • "DAJTE NÁM MENO A KRAJINU, KTORÚ MOŽEME VOLAŤ SVOJOU."
 •  "POSKYTNITE NÁM TEPLO A ÚTOČISKO, DAJTE NÁM NAJESŤ A POSKYTNITE NÁM MIESTO NA HRANIE. AK SME CHORÍ, OPATRUJTE NÁS A UTEŠTE NÁS."
 • "AK SME POSTIHNUTÍ TELESNE ALEBO DUŠEVNE, STARAJTE SA O NÁS EŠTE VIAC A VÝDITE V ÚSTRETY NAŠIM ZVLÁŠTNYM POTREBÁM."
 • "NECHAJTE NÁS VYRASTAŤ V RODINE. AK SA O NÁS NEMOŽE STARAŤ NAŠA VLASTNÁ RODINA, VEZMITE SI NÁS A MAJTE NÁS RADI AKO VLASTNÉ."
 • "UČTE NÁS AKO PREŽIŤ ŠŤASTNÝ A PRODUKTÍVNY ŽIVOT. NECHAJTE NÁS, ABY SME SA HROU UČILI ŽIŤ SAMI."
 • "V ŤAŽKÝCH ČASOCH POMOŽTE NÁM AKO PRVÝM. BUDÚCNOSŤ SVETA ZÁVISÍ OD NÁS."
 • "CHRÁŇTE NÁS PRED KRUTOSŤOU A PRED TÝMI, KTORÍ BY NÁS CHCELI ZNEUŽIVÁŤ."
 • "VYCHOVÁVAJTE NÁS S POROZUMENÍM, SLOBODNE A S LÁSKOU. KEĎ VYRASTIEME, AJ MY BUDEME HLÁSAŤ SLOBODU, POROZUMENIE NA CELOM SVETE."
 •         

TOPlist