5.trieda-VČIELKY 

 

TRIEDA VČIELOK je druhá trieda detí vo veku 5 a 6rokov, 

NACHáDZA SA na 1.POSCHODí (na schodisku vpravo)

NA POSCHODí MAJú DETI HERŇU, SPáLŇU, HYGIENICKé ZARIADENIE a NA PRíZEMí ŠATŇU.

V škol.roku 2018/2019 táto trieda patrí

p.u Bc.Jarmile Juricovej, Petre Slaninovej

 

 

 


TOPlist