Očová

12.11.2014 09:00

Očová,Očová. Jeden pekný jesenný deň sa naše deti veľmi tešili na " Hudobný koncert". Plné očakávania sa deti usadili v triede a veselo tlieskali,aby vzácnu návštevu privítali. Do našej škôlky zavítal vynikajúci hudobník, zberateľ ľudových piesní pán Anton Budinský. Jeho veľkou záľubou sú ľudové piesne a ľudové nástroje, na ktorých dokáže hrať. Hravou formou deťom predstavil archaické hudobné nástroje ako fujaru, píšťalu, citaru, heligónku - harmoniku, Panovu flautu, pastierky bič a iné. Deti počúvali nové zvuky týchto nástrojov a spoločne si aj zaspievali známe ľudové piesne spolu s pani učiteľkami. Pán Budinský si pripravil aj hudobné hádanky, čo sa deťom veľmi páčilo. Na záver sa deti s pani učiteľkami zahrali na Jánošíka a zbojníkov a spoločne si zatancovali, za čo ich ostatné deti odmenili veľkým potleskom. Pánovi Budinskému veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu návštevu. 


TOPlist