Polícia v MŠ

12.02.2015 10:07

Návšteva v škôlke

Do našej MŠ prišli na návštevu Príslušníci policajného zboru v Galante s aktivitou „Póla radí deťom“. Deti ich netrpezlivo očakávali a tešili sa, čo nové sa dozvedia a naučia. Pán policajt a pani policajtka najskôr deťom porozprávali o ich práci – čo je ich úlohou, aké majú povinnosti. Potom sa s deťmi rozprávali o bezpečnosti na ceste – ako sa majú správať, prechádzať po priechode pre chodcov, prechádzať na zelenú, všímať si dopravné značky. Podľa obrázkov pomenovávali dopravné prostriedky, určovali miesta, na ktorých môžu dopravné prostriedky vidieť. Najobľúbenejší dopravný prostriedok detí je bicykel, preto ho deti dokázali bez problémov opísať a povedať, čo všetko musí mať. Okrem vybavenia bicykla deti nezabudli na chrániče a dôležitú prilbu. Deti sa smelo a pohotovo zapájali do debaty, reagovali na otázky policajtov. Na záver dostali všetky deti obrázok bicykla, ktorý majú dokresliť a vyfarbiť. Potom deti zaspievali pieseň o dopravnom strážnikovi a rozlúčili sa s návštevou veľkým potleskom.

Tešíme sa na ďalšie stretnutie!


TOPlist