Október

29.10.2015 09:20

Mesiac október sa niesol v znamení jesene. Pani Jeseň sa nám naplno prejavila počasím a všetkými svojimi typickými znakmi. Detičky sme začali teplejšie obliekať, škôlka sa odela so jesenných farieb, násteky sa zaplnili farebnými listami, ovocím a zeleninou, šarkanmi. V rámci edukačného procesu sme sa venovali témam Pani jeseň čaruje, Čo dozrelo v záhradkách, Farebná jeseň, S košíkom do prírody, Letí šarkan oblohou... Okrem každodenných činností sme tento mesiac absolvovali 14.10 exkurziu do firmy Ovin, 19.10. nás navštívili Mgr.Bc.Daniela Vašková a Bc.Miroslav Vaško z OZ Prevenciou proti kriminalite, ktorí si pre deti pripravili prednášku o bezpečnosti, 23.10. sme spolu so ZŠ mali lampiónový sprievod, 27.10. vystupovali deti lienkovej triedy v KD na programe pre dôchodcov. Okrem toho sme sa stihli vyšantiť v jesenej prírode, ochutnávať sladké plody jesen, púšťať si šarkanov, zhotovovať rôzne výtvory z plodov jesene, ktoré sme objavili a nazbierali. 


TOPlist