Karneval

07.02.2014 14:07

Obdobie od Troch kráľov do Popolcovej stredy nazývame fašiangy. Fašiangy sú prechodom medzi zimným a jarným obdobím. Počas fašiangov prevláda bujará zábava, organizujú sa svadby a zabíjačky. Neodmysliteľnou súčasťou fašiangov sú tradičné fašiangové hry, medzi ktoré patril i sprievod masiek po dedine.

Preto aj v materskej škole sme usporiadali tradičný KARNEVAL.

Zišli sa masky od výmyslu sveta, všetci tancovali, hodovali a tešili sa. Keďže všetky masky boli nádherné, každá bola odmenená.


TOPlist