Exkurzia Ovin

14.10.2015 09:38

Dňa 14.októbra 2015 sme boli pozvaní firmou Ovin zo Šalgočky na exkurziu. Cieľom exkurzie bolo spoznať a oboznámiť sa s pestovaním ovocia, jeho spracovaním, prezrieť si ovocné sady, poľnohospodársku techniku, ukážku oberania a starostlivosti o stromy, spracovanie ovocia - sušenie, ovocné šťavy, ochutnávka. Exkurzie sa zúčastnili deti predškolských tried. Premiestnili sme sa autobusom do Šalgočky, po ceste sme si rozprávali o okolí, názvoch dedín, ich dominantách.  Privítala nás pani Sobotovičová, ktorá nás zaviedla do ich sadov. Krátkou prednáškou oboznámila deti s tým čo vlastne pestujú, s odrodami jabĺk a hrozna, ich úžitkom , so starostlivosťou o stromy, vinohrad a deti si tiež mohli pochutnať na hrozne. Potom sme sa presunuli na OU v Šalgočke, kde bola pre deti pripravená ukážka spracovania jabĺk a príprava na sušenie. Deti si mohli prakticky vyskúšať krájanie a ukladanie jabĺčok. Oboznámili sme sa a ochutnali rôzne odrody jabĺk, jablkovú šťavu a deti dostali na záver malý darček v podobe vrecka, sušených jabĺčok a ovocia. Vrátili sme sa s dobrou náladou a veľa novými zážitkami a poznatkami.   


TOPlist