Vitajte na stránke 

MATERSKEJ ŠKOLY PATA 

 

PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY BUDE PRERUŠENÁ 

od.1.8.2022 do 31.8.2022.

 

 
 

DODRŽIAVAME PROSÍM COVID NARIADENIA /viď nižšie/

PROSÍME RODIČOV O ZODPOVEDNOSŤ VOČI OSTATNÝM, ICH DEŤOM A ZAMESTNANCOM MŠ - ĎAKUJEME 

OPATRENIA V RÁMCI PREVENCIE NÁKAZY COVID-19
-    dezinfekcia rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy je povinná
-    všetky sprevádzajúce osoby sa v interiéri materskej školy pohybujú vždy v respirátore
-    zdržiavanie sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy max.10minút
-    dieťa do MŠ doprevádza 1 sprevádzajúca osoba
-    Materská škola vykonáva ranný zdravotný filter - meranie teploty
-    Materská škola, v prípade podozrenia na akútne ochorenie (nielen na COVID-19), dieťa nepreberie.
-    Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ čestné prehlásenie alebo po každom prerušení dochádzky dieťaťa v trvaní viac ako   3dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. /tlačivo najdete na stranke mš alebo prvý deň pri nástupe do MŠ/
-    nenosenie hračiek a iných vecí z domáceho prostredia
-    PREVÁDZKA MŠ 6.30h do 16.00h. -zrušenie zberných tried, každé dieťa nastupuje od 6.30h do svojej triedy.
-    V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informujte príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. 
 
  
 

"Všetko čo som v živote najviac potreboval som sa naučil v materskej škole."  

R. Fulghum

 

 

 Milí rodičia, ak máte úvahy o tom, že reč Vášho dieťaťa sa nevyvíja správne, alebo to len neviete posúdiť, máte možnosť navštíviť svojho detského lekára - ktorý odošle dieťa do ambulancie klinického logopéda. Klinický logopéd Vám rád poradí, či dieťa aj vyšetrí. 

V prípade potreby spolu s Vami dohodneme ďalší postup, či je, alebo nie je potrebná logopedická intervencia.
V prípade záujmu nás môžete kontaktovať 1x aj telefonicky. Na prvé stretnutie je potrené dohovoriť termín, priniesť kartičku poistenca aj doporučenie od Vášho pediatra, či iného špecialistu- ak takého napr.navštevujete /neurológ, ORL.../  
 
LOGOPEDICKÉ PORADENSTVO
PhDr. Javorníková Straková Silvia
klinický logopéd LOGOPS s.r.o. - GA
Ordinačné hodiny- PO-PIA 7.00-14.00
Tel.031/7833668

 

                                    

Naša MATERSKÁ ŠKOLA sa zapojila do 

PROGRAMU OVOCIE A ZELENINA NA ŠKOLÁCH. 

www.skolskeovocie.sk

do programu

MLIEKO PRE ŠKOLY V EURÓPSKEJ ÚNII

https://ec.europa.eu/agriculture/drinkitup/index_sk.htm 

https://ec.europa.eu/agriculture/tasty-bunch/food-stories/milk-dairy-products/index_sk.htm

 

 


TOPlist