Vitajte na stránke 

MATERSKEJ ŠKOLY

Pata

Riaditeľstvo MŠ v Pate prijme do pracovného pomeru od 01.09-2019 

UĆITEĽKU pre predprimárne vzdelávanie – zastupovanie materskej dovolenky na 2 roky 

UČITEĽKU pre predprimárne vzdelávanie - zastupovanie materskej dovolenky 3 roky. 

Kvalifikačné predpoklady - v zmysle platnej legislatívy. 

Platové podmienky: určené v zmysle zákona. 

Žiadosť, životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov prosíme doručiť na adresu Materská škola, Lazová 921/5, Pata 925 53 alebo mail: m.skola@tpx-net.sk

 

Riaditeľstvo MŠ v Pate prijme do pracovného pomeru od 01.09-2019 

VEDÚCU ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

Kvalifikačné predpoklady - v zmysle platnej legislatívy. 

Platové podmienky: určené v zmysle zákona. 

Žiadosť, životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov prosíme doručiť na adresu Materská škola, Lazová 921/5, Pata 925 53 alebo mail: m.skola@tpx-net.sk

 

 

"Všetko čo som v živote najviac potreboval som sa naučil v materskej škole."  

R. Fulghum

 

MÁJ

Deň matiek- príprava a prezentácia programu v MŠ a v Nezábudke

Budem hasičom - vychádzka k hasičskej stanici spojená s exkurziou

Exkurzia na farmu v Pate

Divadelné predstavenie v MŠ- Chcem byť užitočný

Oslavy MDD   

JÚN

Týždeň bezpečnosti na ceste - dopravné ihrisko v MŠ

Detská olympiáda v Seredi

Divadelné predstavenie v MŠ - Pampúšik

Deň otcov - príprava darčekov

Rozlúčka s predškolákmi   

 
 
 
 
 
 

 

 Milí rodičia, ak máte úvahy o tom, že reč Vášho dieťaťa sa nevyvíja správne, alebo to len neviete posúdiť, máte možnosť navštíviť svojho detského lekára - ktorý odošle dieťa do ambulancie klinického logopéda. Klinický logopéd Vám rád poradí, či dieťa aj vyšetrí. 

V prípade potreby spolu s Vami dohodneme ďalší postup, či je, alebo nie je potrebná logopedická intervencia.
V prípade záujmu nás môžete kontaktovať 1x aj telefonicky. Na prvé stretnutie je potrené dohovoriť termín, priniesť kartičku poistenca aj doporučenie od Vášho pediatra, či iného špecialistu- ak takého napr.navštevujete /neurológ, ORL.../  
 
LOGOPEDICKÉ PORADENSTVO
PhDr. Javorníková Straková Silvia
klinický logopéd LOGOPS s.r.o. - GA
Ordinačné hodiny- PO-PIA 7.00-14.00
Tel.031/7833668

 

                                    

Naša MATERSKÁ ŠKOLA sa zapojila do 

PROGRAMU OVOCIE A ZELENINA NA ŠKOLÁCH. 

www.skolskeovocie.sk

do programu

MLIEKO PRE ŠKOLY V EURÓPSKEJ ÚNII

https://ec.europa.eu/agriculture/drinkitup/index_sk.htm 

https://ec.europa.eu/agriculture/tasty-bunch/food-stories/milk-dairy-products/index_sk.htm

 

 


TOPlist