Vitajte na stránke 

MATERSKEJ ŠKOLY

Pata

 

Riaditeľka MŠ oznamuje rodičom, že

Zápis detí do MŠ na šk.rok 2019/2020

sa uskutoční od 06.05.2019 do 24.05.2019

Do MŠ sa spravidla prijímajú deti od 3 do 6 rokov. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Prihlášky si môžu rodičia vyzdvihnúť v MŠ v pracovné dni

od 7.00 – 16.00 hod.

alebo stiahnuť z internetovej stránky MŠ

V prípade ak je zvýšený záujem zákonných zástupcov o prijatie detí do MŠ prijímajú sa deti nasledovne:

  1. Deti s odloženým začiatkom plnenia školskej dochádzky

  2. Deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

  3. Deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku

  4. Deti staršie ako 3 roky

  5. Deti s trvalým bydliskom v Pate

  6. Deti zamestnaných zákonných zástupcov

  7. Deti, ktoré sú v opatere len jedného zákonného zástupcu

K zápisu si zákonný zástupca prinesie vyplnenú prihlášku potvrdenú od pediatra, občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

 

hodlné oblečenie ( - jeho hra je ako vaša práca ani vy nebudete umývať okná a pracovať na záhrade v najnovšom a nepohodlnom oblečení – dieťa v materskej škole je ako v práci – hrou pracuje a získava nové vedomosti a skúsenosti),

"Všetko čo som v živote najviac potreboval som sa naučil v materskej škole."  

R. Fulghum

 

MÁJ

Deň matiek- príprava a prezentácia programu v MŠ a v Nezábudke

Budem hasičom - vychádzka k hasičskej stanici spojená s exkurziou

Exkurzia na farmu v Pate

Divadelné predstavenie v MŠ- Chcem byť užitočný

Oslavy MDD   

JÚN

Týždeň bezpečnosti na ceste - dopravné ihrisko v MŠ

Detská olympiáda v Seredi

Divadelné predstavenie v MŠ - Pampúšik

Deň otcov - príprava darčekov

Rozlúčka s predškolákmi   

 
 
 
 
 
 

 

 Milí rodičia, ak máte úvahy o tom, že reč Vášho dieťaťa sa nevyvíja správne, alebo to len neviete posúdiť, máte možnosť navštíviť svojho detského lekára - ktorý odošle dieťa do ambulancie klinického logopéda. Klinický logopéd Vám rád poradí, či dieťa aj vyšetrí. 

V prípade potreby spolu s Vami dohodneme ďalší postup, či je, alebo nie je potrebná logopedická intervencia.
V prípade záujmu nás môžete kontaktovať 1x aj telefonicky. Na prvé stretnutie je potrené dohovoriť termín, priniesť kartičku poistenca aj doporučenie od Vášho pediatra, či iného špecialistu- ak takého napr.navštevujete /neurológ, ORL.../  
 
LOGOPEDICKÉ PORADENSTVO
PhDr. Javorníková Straková Silvia
klinický logopéd LOGOPS s.r.o. - GA
Ordinačné hodiny- PO-PIA 7.00-14.00
Tel.031/7833668

 

                                    

Naša MATERSKÁ ŠKOLA sa zapojila do 

PROGRAMU OVOCIE A ZELENINA NA ŠKOLÁCH. 

www.skolskeovocie.sk

do programu

MLIEKO PRE ŠKOLY V EURÓPSKEJ ÚNII

https://ec.europa.eu/agriculture/drinkitup/index_sk.htm 

https://ec.europa.eu/agriculture/tasty-bunch/food-stories/milk-dairy-products/index_sk.htm

 

 


TOPlist