Začiatok šk.roka 16/17,

05.09.2016 09:47

„Prvý deň ma moja mama zaviedla sem do škôlky, otvorila sa nám brána šiel som voľky- nevoľky.

V triede bolo toľko detí a všetky sa chceli hrať, hojdať bábu, kresliť kvety, skákať, spievať, tancovať.

Teraz sa už každé ráno do školičky ponáhľam, rýchlo prejdem našou bránou, medzi deti k pekným hrám.„

Brány našej MŠ sa tento školský rok 2016/2017 otvorili 5.septembra. Do MŠ nastúpilo 108 detí. Deti sú zaradené do 5.tried podľa veku. I.trieda Slniečka – 15detí, triedne pani učiteľky Klaudia Práznovská a Bc.Jarmila Juricová,  II.trieda Kvetinky – 20detí, p.učiteľky Daniela Horváthová a Ľubica Balážiová, III.trieda Motýle – 24detí, p.učiteľky Blažena Paldanová a Bc.Andrea Jávorková, IV.trieda Lienky – 24 detí, p.učiteľky Mgr.Michaela Vavreková, Mgr.Zuzana Mrenková, IV.trieda Včielky – 25 detí, p.učiteľky Petra Slaninová a Janka Vachútová.

Deti sa na začiatku škol.roka oboznamujú s novým prostredím, kamarátmi, osvojujú si alebo utvrdzujú sebaobslužné činnosti, hygienické návyky, učia sa žiť v kolektíve s pravidlami.

V MŠ prebieha výchovno-vzdelávacia činnosť v rámci, ktorej sa plnia výkonové štandardy vychádzajúce z veku a úrovne detí.  Ciele vých.-vzdel.procesu sa plnia prostredníctvom edukačných aktivít počas celého dňa – od ranných hier, cvičenia, hlavnej činnosti, cez pobyt vonku až po popoludňajšiu činnosť. Ciele sa zapracúvajú do tém vychádzajúcich z aktuálneho ročného obdobia, počasia, významných dní, sviatkov...

Prvými témami škol.roka sú Vitaj v škôlke- Noví kamaráti- Ako sa volám, kde bývam, Doma-v MŠ, Bezpečne do škôlky-základné pravidlá.

Začiatok škol.roka býva pre deti aj rodičov trošku ťažší, nesie sa v zamení protestovania, plaču. Po pár dňoch sa však všetci zabehneme do nášho veselého škôlkárskeho života a spoločne spoznávame nové veci a dobrodružstvá.  


TOPlist